Licences pieteikums

Invalid Input

Katru gadu jauna licence!
Jauna licence (komanda), aizpildīt, ja pieteicējs ir viena persona: treneris, kluba pārstāvis, utt.

Izvēlieties no saraksta!
Izvēlieties no saraksta!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Ievadiet vārdu un uzvārdu ar LIELAJIEM BURTIEM, bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm!

Tikai LIELIE BURTI bez garumzīmēm!
Tikai LIELIE BURTI bez garumzīmēm!
Izvēlieties no saraksta!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

CYCLING FOR ALL un MASTER licenču īpašniekiem:

  • laukā Komanda rakstīt ŠOSEJAS komandu
  • laukā Klubs rakstīt MTB komandu
  • vai atstājiet šos laukus tukšus.

SACENSĪBU ORGANIZATORIEM:

  • laukā Komanda rakstīt Organizācijas nosaukumu

Ievadiet datumu!
Ievadiet nosaukumu!
Invalid Input
Pievienojiet polises kopiju!

Polises nosaukumā ir jābūt vārdam un uzvārdam. Polises nosaukums nedrīkst saturēt punktus un tukšumzīmes. Atļautie formāti: jpg, png, gif, pdf

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izēlieties datumu no saraksta!
Ievadiet adresi

Pilsēta/ novads, ciems (ja ir), iela, numurs, dzīvokļa numurs (ja ir)

Izvēlieties no saraksta!
Pievienojiet FOTO!

Fotogrāfija, kas tiks iekļauta licencē - SEJAS FOTO.
UZMANĪBU! Jūsu augšupielādētais foto automātiski parādīsies elektroniskajā licencē! Tas netiks apgriezts, pagriezts vai kā citādi apstrādāts.
Atļautie formāti: jpg, png, gif. Faila izmērs nedrīkst būt lielāks par 3Mb

Faila nosaukumam jāsatur vārdu un uzvārdu un nedrīkst saturēt punktu un tukšuma zīmes!

Ievadiet pareizu e-pasta adresi!
Ievadiet tikai ciparus!
Izvēlieties no saraksta!
Ievadiet vārdu un uzvārdu!
Invalid Input
Izvēlieties no saraksta!
  1. Ar šo dokumentu apstiprinu, ka man nav zināmi nekādi iemesli, lai man tiktu atteikta licences izdošana. Es uzņemos nekavējoties atgriezt savu licenci, ja tās darbības laikā būs būtiski mainījušies apstākļi. Šajā gadā neesmu iesniedzis pieteikumu licences iegūšanai citā nacionālajā federācijā vai Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienībā (Union Cycliste Internationale – UCI). Es uzņemos pilnu atbildību par licences pieteikumu un tās izmantošanu.
  2. Ar šo es uzņemos cienīt Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības tā kontinentālo konfederāciju un nacionālo federāciju statūtus un noteikumus. Es apgalvoju ka esmu izlasījis Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības statūtus un noteikumus. Es apņemos sacensību laikā uzvesties godīgi un sportiski. Es apņemos pakļauties pret mani vērstām sankcijām un iesniegt apelācijas sūdzības tikai organizācijās, kuras paredzētas Starptautiskas Riteņbraukšanas Savienības noteikumos. Es apņemos uzskatīt Sporta Arbitrāžas Tiesu (Court of Arbitration for Sport - CAS), par vienīgo kompetento organizāciju visu ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības statūtiem un noteikumiem saistīto apelāciju izskatīšanā. Es apstiprinu, ka Sporta Arbitrāžas Tiesa ir pēdēja instance, tās lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Es uzņemos iesniegt apelācijas, kas saistītas Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības darbību, tikai tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības galvenā mītne. Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas naudas sodus uzņemos apmaksāt viena mēneša laikā no soda uzlikšanas dienas.
  3. Es uzņemos ievērot Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības antidopinga noteikumus, kā arī Pasaules Antidopinga Kodeksa nolikumu un tā starptautiskos standartus, kas ir iekļauti Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības noteikumos, kā arī citu Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības un Pasaules Antidopinga Kodeksa atzītu organizāciju nolikumus.
Invalid Input

Lai saglabātu aizpildītos datus, spiediet pogu NOSŪTĪT, kura parādīsies pēc noteikumu apstiprināšanas.