Sidebar


Vienas licences pieteikums

Aizpildot laukus, lūdzu, sekojiet līdzi norādēm.

LICENČU IZGATAVOŠANAS TERMIŅŠ - 5 (PIECAS) DARBA DIENAS.
Ja licences saņemšana ir nepieciešama ātrāk nekā noteiktais licenču izgatavošanas laiks, izmantojiet pieteikuma formu “Steidzama licence”.

Lai reģistrētu Tiesneša palīgu, izmantojiet "Komandas/Kluba pieteikums" formu!

Rekvizīti rēķinam

Fiziska persona

Juridiska persona

Komanda, Klubs vai Organizācija

CYCLING FOR ALL un MASTER licenču īpašniekiem: laukā Komanda rakstīt ŠOSEJAS komandu, laukā Klubs rakstīt MTB komandu vai atstājiet šos laukus tukšus.

Licences dati

Tikai LIELIE BURTI bez garumzīmēm!
Tikai LIELIE BURTI bez garumzīmēm!
Rakstiet NAV, ja UCI kods nav piešķirts
Rakstiet NAV ja nav piešķirts
Pilsēta/ novads, ciems (ja ir), iela, numurs, dzīvokļa numurs.
Fotogrāfija, kas tiks iekļauta licencē - SEJAS FOTO.
Atļautie formāti: jpg, png, gif. Faila izmērs nedrīkst būt lielāks par 1Mb. Faila nosaukumam jāsatur vārdu un uzvārdu un nedrīkst saturēt punktu un tukšuma zīmes!
UZMANĪBU! Jūsu augšupielādētais foto automātiski parādīsies elektroniskajā licencē! Tas netiks apgriezts, pagriezts vai kā citādi apstrādāts.

Apdrošināšanas dati

Atzīmējiet 31. decembri, ja termiņš ir ilgāks.
Polises nosaukumā ir jābūt vārdam un uzvārdam. Polises nosaukums nedrīkst saturēt punktus un tukšumzīmes.
Atļautie formāti: jpg, png, gif, pdf. Faila izmērs nedrīkst būt lielāks par 1Mb.

Licences kategorija

Noteikumi


  1. Ar šo dokumentu apstiprinu, ka man nav zināmi nekādi iemesli, lai man tiktu atteikta licences izdošana. Es uzņemos nekavējoties atgriezt savu licenci, ja tās darbības laikā būs būtiski mainījušies apstākļi. Šajā gadā neesmu iesniedzis pieteikumu licences iegūšanai citā nacionālajā federācijā vai Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienībā (Union Cycliste Internationale – UCI). Es uzņemos pilnu atbildību par licences pieteikumu un tās izmantošanu.
  2. Ar šo es uzņemos cienīt Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības tā kontinentālo konfederāciju un nacionālo federāciju statūtus un noteikumus. Es apgalvoju ka esmu izlasījis Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības statūtus un noteikumus. Es apņemos sacensību laikā uzvesties godīgi un sportiski. Es apņemos pakļauties pret mani vērstām sankcijām un iesniegt apelācijas sūdzības tikai organizācijās, kuras paredzētas Starptautiskas Riteņbraukšanas Savienības noteikumos. Es apņemos uzskatīt Sporta Arbitrāžas Tiesu (Court of Arbitration for Sport - CAS), par vienīgo kompetento organizāciju visu ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības statūtiem un noteikumiem saistīto apelāciju izskatīšanā. Es apstiprinu, ka Sporta Arbitrāžas Tiesa ir pēdēja instance, tās lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Es uzņemos iesniegt apelācijas, kas saistītas Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības darbību, tikai tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības galvenā mītne. Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas naudas sodus uzņemos apmaksāt viena mēneša laikā no soda uzlikšanas dienas.
  3. Es uzņemos ievērot Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības antidopinga noteikumus, kā arī Pasaules Antidopinga Kodeksa nolikumu un tā starptautiskos standartus, kas ir iekļauti Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības noteikumos, kā arī citu Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības un Pasaules Antidopinga Kodeksa atzītu organizāciju nolikumus.
Ja neredzat paziņojumu, ka pieteikums ir nosūtīts, pārbaudiet, vai visi lauki ir aizpildīti pareizi.