LICENČU IZGATAVOŠANAS TERMIŅŠ - PIECAS DARBA DIENAS
Ja licenci nepieciešams saņemt ātrāk, noteikta dubulta samaksa. 

 

Nr.Licenču kategorijasGadsVecuma grupaCena EURApraksts
Jāpievērš uzmanība:
  • Sportistam tiek izsniegta viena licence uz sezonu.
  • Uzrādot licenci, sportists drīkst piedalīties šosejas, MTB, BMX, treka sacensībās.
  • Apkalpojošajam personālam, kurš arī piedalās sacensībās kā sportists, jāpiesaka divas licences un jāmaksā par dārgāko licenci.
  • Noteikta dubulta samaksa par licenču izsniegšanu visām kategorijām, ja licences saņemšana ir nepieciešama ātrāk nekā noteiktais licenču izgatavošanas laiks -  piecas darba dienas.
1 Profesionāliem sportistiem/tēm   UCI World team, pro continental team 150,00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri ir riteņbraukšanas UCI World team un Pro Continental team sportistiem
2 U-23 un vīrieši / sievietes U23 no 1998. dz.g.;
Elite no 1994. dz.g.

BMX Elite
Šoseja U23/Elite
MTB no 19 gadiem

30,00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX  (elites grupas vīrieši, sievietes);
Šosejas (U23, elites vīrieši, sievietes) un
MTB (U23, elites vīrieši, sievietes sporta klasē) sacensībās
Ar elites licenci nedrīkst piedalīties veterānu un tautas braucienu sacensībās
3 Juniori/ juniores 1999. un
2000. dz.g.
17 - 18 gadi 20,00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas un MTB sacensībās

4 Jaunieši / jaunietes 2001. un
2002. dz.g.
15 - 16 gadi 15,00

Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas un MTB sacensībās

 

5 Zēni / meitenes no 2003. dz.g.   10,00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas, MTB sacensībās

6 BMX Cruzeri/M17+     20,00 Licence tiek izsniegta BMX Cruzeri/M17+ sportistiem
7 Master no 1982. dz.g. no 35 
gadu vecuma
20,00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās šosejas, MTB sacensībās no 35 gadu vecuma
Tiek iekļauts LRF amatieru un LRF Master komisijas apstiprinātā Veterānu rangā
Uzrādot pensijas apliecību - 50% atlaide
8 Cycling for all 19+/
NACIONĀLĀ (UCI atzīta licence)
no 1998.dz.g. - 1983. dz.g. no 19 - 34
gadu vecumam
20,00

Licence tiek izsniegta sportistiem dalībai šosejas, MTB sacensībās Tautas, sporta braucienā; Lai piedalītos Latvijas čempionātos, skat. 9.punktu 

Licencē iekļauts:

  • Sportists/e tiek iekļauts LRF amatieru rangā;
  • Amatieru ranga 1-3 vietu ieguvēji siev., vīr., komandu apbalvošana LRF Godināšanas pasākumā.
9 Vienas dienas licence     10,00 Licence tiek izsniegta «Cycling for all» licences īpašniekam dalībai Latvijas čempionātos un citās UCI kalendārā iekļautajās sacensībās
10 Apkalpojošais personāls     20,00 Licence tiek izsniegta treneriem, mehāniķiem, ārstiem, masieriem, šoferiem, a/m, motocikls, sacensību organizatoriem, administratīviem darbniekiem
  Licences papildus eksemplārs/
Nozaudētas licences atjaunošana
    5,00  

 

Brāļiem un māsām līdz 18 gadu vecumam jāmaksā tikai par vienu licenci.

Latvijas Riteņbraukšanas federācija informē un iesaka  visiem sportistiem un apkalpojošam personālam, izņemt bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Uzrādot EVAK, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem.

Papildus informācija: http://www.vnc.gov.lv/lat/es/LV_iedzivotajiem/EVAK/index.php?doc=211

 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas rekvizīti maksājumu veikšanai:

Latvijas Riteņbraukšanas federācija

Reģ.Nr. 40008023340

Konta Nr. LV70HABA000140J038044

Norāde: 2017. gada licence