Sidebar

Latvijas Riteņbraukšanas federācija pauž oficiālu viedokli par biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” izplatīto informāciju publiskajā telpā.

1.Latvijas Riteņbraukšanas federācija (turpmāk LRF) ir sporta organizācija, kas valstī attīsta riteņbraukšanas sporta veidu, vadot un koordinējot riteņbraukšanas sporta organizācijas un veicinot tajās mācību – treniņu darbu, atbalstot un organizējot riteņbraukšanas sacensības Latvijā un izlašu komandu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās, kā arī pārstāvot Latvijas riteņbraukšanu Starptautiskajā Riteņbraucēju savienībā (UCI). LRF katru gadu rīko valsts čempionātus dažādām vecuma grupām šosejas, MTB un BMX riteņbraukšanas veidos. Bez tam, domājot par jaunatnes sporta attīstību, LRF organizē sacensību seriālus šosejas un BMX riteņbraukšanā visas aktīvās sezonas garumā.

2. Informējam, ka jebkuri LRF izdevumi un ienākumi atbilst konkrētai budžeta programmai. Ikvienam LRF biedram ir neierobežota iespēja iepazīties ar LRF gada pārskatiem un plānotajām budžeta programmām. Ikvienam LRF biedram un citam interesentam ir iespēja apmeklēt LRF padomes sēdes, par kurām informācija laicīgi tiek ievietota LRF mājaslapā, ar padomdevēja tiesībām.

Sacensību organizatoru maksas ieņēmumi atkarībā no konkrēto sacensību kategorijas tiek novirzīti LRF tiesnešu kvalifikācijas celšanai, sacensību apsekošanai, sacensību popularizēšanai LRF mājaslapā un sociālajos tīklos un sacensību rezultātu ievietošanai LRF mājaslapā. Mazāko sacensību rīkotājiem ir iespēja izvēlēties rīkot ceturtās kategorijas sacensības, kur LRF kalendārā maksa netiek piemērota.

3. LRF iespēju robežās līdzfinansē Latvijas izlases vadošo sportistu dalību pasaules čempionātā MTB XCO krosa sacensībās. LRF aizvadītajā gadā izdevās piesaistīt sponsora finansējumu sportista dalības nodrošināšanai. Diemžēl LRF 2015. gadā nesaņēma finanšu līdzekļus no valsts budžeta augstu sasniegumu sportā līdzekļiem par MTB sportistu izcīnītajiem rezultātiem. LRF turpina darbu pie sponsoru piesaistes, lai finansiāli atbalstītu Latvijas vadošos MTB XCO krosa braucējus dalībai augstākā mēroga sacensībās.

4. LRF mērķis ir rīkot kvalitatīvas nacionālo čempionātu sacensības minētajos riteņbraukšanas veidos, tostarp XCO krosa disciplīnā. Pēdējo gadu laikā interese par Latvijas čempionātu MTB XCO krosā ir augusi. To apliecina pieaugošais skatītāju skaits, Latvijas vadošo interneta un TV mediju interese un klātbūtne sacensībā. Ņemot vērā, ka XCO kross tehniski sarežģītās trases dēļ ir viena no specifiskākajām riteņbraukšanas disciplīnām, liels dalībnieku skaita pieaugums LRF nav pašmērķis. 2016. gada Latvijas čempionātā MTB XCO krosā vēl lielāka uzmanība tiks veltīta sacensību kvalitātes uzlabošanai, lai sacensības būtu aizraujošas ne tikai to dalībniekiem, bet arī līdzjutējiem.

5. Viens no galvenajiem nacionālo jeb “Cycling for all” licenču ieviešanas mērķiem ir šosejas un MTB riteņbraukšanas sistematizēšana amatieru vidū, kuru skaits ar katru gadu turpina palielināties. Nacionālo licenču ieviešana dod iespēju veidot nacionālos rangus šosejas un MTB riteņbraukšanā gan individuālajos, gan arī komandu vērtējumos. Uzskatām, ka noteiktā licences cena 20 EUR apmērā ir adekvāta, jo tajā iekļauta arī saņēmēja apdrošināšana, papildus atlaides iespējas Latvijas vadošajos velo veikalos, iespēja pretendēt uz vietu Latvijas Nacionālajā rangā, kā arī pašas licences izgatavošanas pašizmaksa. 2015. gada 5. decembrī LRF rīkotajā treneru, organizatoru un tiesnešu seminārā, LRF vadība sniedza detalizētu informāciju par licenču ieviešanas argumentiem un konstruktīvi atbildēja uz semināra dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

6. Latvijas Riteņbraukšanas federācija neatbalsta nelegālu sacensību rīkošanu. Šāda veida sacensībās nav iespēju veikt drošības kontroles. Uzskatām, ka licencētie sportisti, piedaloties šāda veida sacensībās, tiek pakļauti riskam, kas ir pretrunā ar LRF mērķiem sacensību rīkošanā – “drošība pirmajā vietā”.

7. 2015. gadā nacionālais rangs šosejas un MTB riteņbraukšanā tika ieviests pirmo gadu. Šāda veida sistēmas ieviešana Latvijas riteņbraukšanā bija unikāla, tādējādi pirmajā gadā ranga sacensībās tika iekļautas lielākās riteņbraukšanas sacensības. Izvērtējot pozitīvos un negatīvos aspektus, laika posmā starp 2015. gada sezonas beigām un 2016. gada sākumu LRF izveidoja jaunu nacionālā ranga sistēmu. Tās veidošanas procesā tika ņemts vērā sacensību organizatoru, dalībnieku un tiesnešu viedoklis.

8. Jebkura atzītā LRF biedra informācija par sacensībām tiek ievietota LRF mājaslapā. Tajā atrodama arī visa informācija par saziņas iespējām gan elektroniski, gan telefoniski.

Aktuālais kalendārs

Atbalstītāji un partneri

 
smscredit
binders
izm1
 lsfp
 lok
valstssportam
BBA
reck
arcers logo
4CYCLISTS LOGO 2018 4 CYCLISTS
LNK group logo
lraa
piebalga1
lvm


Starptautiskās organizācijas

 uec
 ucinew