Sidebar

Compensa VIG Logo hires

 

Īpašie noteikumi

Riteņbraukšana netiek uzskatīta par paaugstināta riska sporta veidu Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu NGA/04 ar pielikumiem A un E izpratnē.
No NGA/04 noteikumiem tiek izslēgts punkts 3.2.12.
Apdrošināšanas segumā “Kaulu lūzumi un traumas” iekļauta atlīdzība par plastisko operāciju par vienu apdrošināšanas gadījumu apdrošināšanas perioda laikā.
Ja nelaimes gadījuma rezultātā Apdrošinātais guvis traumu sejas vai kakla daļā un pēc tās izārstēšanas Apdrošinātajam ir paliekošs kosmētisks defekts, Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību plastiskās operācijas veikšanai (sk. Tabulu) EUR apmērā.

 

 Apdrošinājuma segumi

Ekonomiskais variants
EUR

Optimālais variants
EUR

Profesionālais variants
EUR

Nāve 750.00 2850.00 7200.00
Neatgriezenisks sakropļojums, A 750.00 2850.00 7200.00
Kaulu lūzumi un traumas, E 750.00 1450.00 2850.00
Slimnīcas nauda 7.00 7.00 7.00
Ārstēšanās izdevumi 750.00 750.00 750.00
Apdegumi 750.00 1450.00 2850.00
Kosmētiskās operācijas 150.00 360.00 1000.00
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 12 mēnešiem 8.83 15.69 38.63
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 9 mēnešiem 7.92 14.10 34.70
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 6 mēnešiem 6.59 11.70 28.81
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 1 dienai 5.00 - -

 

Sīkāka informācija par apdrošināšanas noteikumiem PDF failā: NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NGA/04