2021. gada sezonai apstiprinātas sekojošas licenču cenas

 

LICENČU AKTIVIZĒŠANAS TERMIŅŠ - 3 (TRĪS) DARBA DIENAS

Noteikta dubulta samaksa par licenču izsniegšanu visām kategorijām, ja licences saņemšana ir nepieciešama ātrāk nekā noteiktais licenču izgatavošanas laiks - 3 darba dienas.

  

Nr.Licenču kategorijasGadsVecuma grupaCena EUR
ar PVN
Apraksts
Jāpievērš uzmanība:
  • Sportistam tiek izsniegta viena licence uz sezonu.
  • Uzrādot licenci, sportists drīkst piedalīties šosejas, MTB, BMX, treka sacensībās.
  • Apkalpojošajam personālam, kurš arī piedalās sacensībās kā sportists, jāpiesaka divas licences un jāmaksā par dārgāko licenci.
  • Noteikta dubulta samaksa par licenču izsniegšanu visām kategorijām, ja licences saņemšana ir nepieciešama ātrāk nekā noteiktais licenču izgatavošanas laiks -  3 darba dienas.
  • Mainot esošo licenci uz augstākas kategoriju licenci (piem. MASTER mainot uz ELITE), samaksa par jauno licenci jāveic pilnā apmērā.
1 Profesionāliem sportistiem/tēm   UCI World team, pro continental team 185.00 Licence tiek izsniegta riteņbraukšanas UCI World team un Pro Continental team sportistiem.
2 U-23 un vīrieši / sievietes U23 no 2001. dz.g.;
Elite no 1995. dz.g.

BMX Elite
Šoseja U23/Elite
MTB no 19 gadiem

40.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās
BMX  (Elite grupas vīrieši, sievietes);
Šosejas (U23, Elites vīrieši, sievietes) un
MTB (no 19 gadiem) sporta klases sacensībās.
Nedrīkst piedalīties MASTER un tautas braucienu sacensībās.
3 Juniori/ juniores 2002. un
2003. dz.g.
17 - 18 gadi 25.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas un MTB sacensībās.

4 Jaunieši / jaunietes 2004. un
2005. dz.g.
15 - 16 gadi 20.00

Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas un MTB sacensībās

 

5 Zēni / meitenes no 2006. dz.g.   15.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas, MTB sacensībās

6 BMX Cruzeri/M17+     25.00 Licence tiek izsniegta BMX Cruzeri/M17+ sportistiem
7 MASTER no 1985. dz.g. no 35 
gadu vecuma
35.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās šosejas, MTB sacensībās no 35 gadu vecuma
Tiek iekļauts MASTER komisijas apstiprinātā MASTER rangā.
Uzrādot pensijas apliecību - 50% atlaide
8 Cycling for ALL 19+/
NACIONĀLĀ (UCI atzīta licence)
no 2001.dz.g. - 1984. dz.gada no 19 - 34
gadu vecumam
35.00

Licence tiek izsniegta sportistiem dalībai šosejas, MTB sacensībās (Tautas, sporta braucienā); Lai piedalītos Latvijas čempionātos, skat. 9.punktu 

Licencē iekļauts:

  • tiek iekļauts «Cycling for all 19+» rangā (Nolikums www.lrf.lv);
  • amatieru ranga 1-3 vietu ieguvēji (siev., vīr., komandu) apbalvošana LRF Godināšanas pasākumā
9 Vienas dienas licence     15.00 Licence tiek izsniegta «Cycling for all» licences īpašniekam dalībai (Elites grupā) Latvijas čempionātos un citās UCI kalendārā iekļautajās sacensībās
10 Apkalpojošais personāls     25.00 Licence tiek izsniegta treneriem, mehāniķiem, ārstiem, masieriem, šoferiem (a/m, motocikls), sacensību organizatoriem, administratīviem darbniekiem
11 Licences papildus eksemplārs     10.00  
12 Nozaudētas licences atjaunošana     10.00  
13 Komandas nosaukuma maiņa     10.00  

 

ATLAIDES māsām, brāļiem (juniori/juniores - zēni/meitenes vecums)!         

Latvijas Riteņbraukšanas federācija informē un iesaka  visiem sportistiem un apkalpojošam personālam, izņemt bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Uzrādot EVAK, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem.

Papildus informācija: http://www.vnc.gov.lv/lat/es/LV_iedzivotajiem/EVAK/index.php?doc=211

 

Par pievienotās vērtības nodokļa pievienošanu:

 

 Vestule LRF 31.05 small

 

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044