2022. gada sezonai apstiprinātas sekojošas licenču cenas

LICENČU AKTIVIZĒŠANAS TERMIŅŠ - 3 (TRĪS) DARBA DIENAS

Noteikta dubulta samaksa par licenču izsniegšanu visām kategorijām, ja licences saņemšana ir nepieciešama ātrāk nekā noteiktais licenču izgatavošanas laiks - 3 darba dienas.

Nr.Licenču kategorijasGadsVecuma grupaCena EUR
ar PVN
Apraksts
Jāpievērš uzmanība:
 • Sportista licence ir digitāla un pieejama mājaslapā lrf.lv sadaļā licences.
 • Par papildus samaksu iespējams saņemt plastikāta licences karti. 
 • Uzrādot licenci, sportists drīkst piedalīties šosejas, MTB, BMX, treka, velokrosa un citu UCI atzītu riteņbraukšanas veidu sacensībās.
 • Apkalpojošajam personālam, kurš arī piedalās sacensībās kā sportists, jāpiesaka divas licences un jāmaksā par abām licencēm noteiktajā apjomā. 
 • Noteikta dubulta samaksa par licenču izsniegšanu visām kategorijām, ja licences saņemšana ir nepieciešama ātrāk nekā noteiktais licenču izgatavošanas laiks -  3 darba dienas.
 • Mainot esošo licenci uz augstākas kategoriju licenci (piem. MASTER mainot uz ELITE), samaksa par jauno licenci jāveic pilnā apmērā.
 • 50 % atlaide māsām, brāļiem (junioru, jauniešu, zēnu, meiteņu grupās).    

 • Latvijas Riteņbraukšanas federācija informē un iesaka  visiem sportistiem un apkalpojošam personālam, izņemt bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

  Uzrādot EVAK, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem.

  Papildus informācija: http://www.vnc.gov.lv/lat/es/LV_iedzivotajiem/EVAK/index.php?doc=211

   

1 Profesionāliem sportistiem tikai šosejā  No 2003. dz.g.  UCI pasaules tūre 185.00 Licence tiek izsniegta riteņbraukšanas UCI World team un Pro Continental team sportistiem.
2 Elites, U23 vīrieši, sievietes U23 no 2003. dz.g.;
Elite no 1999. dz.g.

BMX Elite/ U23
Šoseja U23/Elite
MTB U23/Elite

40.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās
BMX  (Elite/ U23 grupas vīrieši, sievietes);
Šoseja (Elite/ U23 grupas vīrieši, sievietes);
MTB  (Elite/ U23 grupas vīrieši, sievietes);
Nedrīkst piedalīties tautas braucienu sacensībās.
3 Juniori/ juniores 2004. un
2005. dz.g.
17 - 18 gadi 25.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas, MTB un treka sacensībās.

4 Jaunieši / jaunietes 2006. un
2007. dz.g.
15 - 16 gadi 20.00

Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas, MTB un treka sacensībās.

 

5 Zēni / meitenes no 2008. dz.g. un jaunāki   15.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās BMX, šosejas, MTB sacensībās

6 BMX Krūzeri/ Amatieri 17+  no 2005. dz.g. un vecāki   25.00 Licence tiek izsniegta BMX krūzeru un Amatieru grupas 17+  sportistiem
7 MASTER 35+ no 1987. dz.g. no 35 
gadu vecuma
35.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās šosejas, MTB sacensībās un kuri 2021. gadā būs 35 gadus veci.
Tiek iekļauts Latvijas kausa vērtējumā savā vecuma grupā.
Uzrādot pensionāra apliecību ir piešķirama  50% atlaide
8 Cycling for ALL 19 - 34

no 2003. - 1986. dz.gada no 19 - 34
gadu vecumam
35.00 Licence tiek izsniegta sportistiem, kuri piedalās šosejas, MTB sacensībās un kuri 2021. gadā būs 19 - 34 gadus veci.
Tiek iekļauts Latvijas kausa vērtējumā savā vecuma grupā.
9 Pārejas vienas dienas licence no Master/ CFA uz eliti     15.00 Licence tiek izsniegta Master 35+vai CFA 19 - 34 licences īpašniekam dalībai (Elites grupā) Latvijas čempionātos. 
10 Apkalpojošais personāls     25.00 Licence tiek izsniegta treneriem, tiesnešiem,  mehāniķiem, ārstiem, masieriem, šoferiem (a/m, motocikls), sacensību organizatoriem, administratīviem darbniekiem
11 Licences drukšāšanas cena     10.00 Sporistam tiek sagatavot drukāta plastikāta karte
12 Nozaudētas licences atjaunošana     10.00  
13 Komandas nosaukuma maiņa     10.00  

 

Par pievienotās vērtības nodokļa pievienošanu:

 

 Vestule LRF 31.05 small

 

 

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044