LRF tiesnešu kolēģiju vadīs Vladislavs Sokolovs

Otrdien tiešsaistes sapulcē ievēlēta jaunā Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) tiesnešu kolēģijas padome. Tās priekšsēdētājs turpmāk būs Vladislavs Sokolovs, bet padomē ievēlēti – Ita Erta, Raimonds Kleinbergs, Kaspars Bilāns un Kristaps Konrāds.

LRF tiesnešu kolēģija ir viena no senākajām aktīvajām LRF komisijām. Tās uzdevums ir koordinēt riteņbraukšanas veidu tiesnešus, veikt izglītības pasākumus, jauno tiesnešu eksamināciju un esošo tiesnešu kvalifikācijas celšanu.

Otrdien, 22. decembrī, notikušajā tiesnešu kolēģijas sēdē vienbalsīgi tiesnešu kolēģijā tika uzņemti BMX riteņbraukšanas tiesneši, kuri līdz šim strādājuši atsevišķi. Tādējādi sākta pildīt viena no LRF prioritātēm – apvienot visu riteņbraukšanas veidu tiesnešus kolēģijā.

Notika arī tiesnešu kolēģijas padomes vēlēšanas. Tajās tika ievēlēts jauns kolēģijas priekšsēdētājs un četri padomes locekļi. Tiesnešu kolēģiju Latvijā turpmāk vadīs Vladislavs Sokolovs. Trīs gadu laikā Vladislavs kļuvis par vienu aktīvākajiem šosejas un MTB riteņbraukšanas tiesnešiem mūsu valstī, aktīvi darbojoties arī Ziemeļvalstu riteņbraukšanas asociācijas tiesnešu kolēģijā. Nākotnē Vladislavs vēlas celt savu kvalifikāciju un kļūt par UCI līmeņa tiesnesi.

Padomē tika ievēlēti – Ita Erta, kurai ir liela pieredze šosejas un MTB sacensību tiesāšanā un tiesnešu eksaminēšanā, Kaspars Bilāns, kurš ir moto tiesnešu sadaļas vadītājs, Raimonds Kleinbergs, kurš pārstāvēs MTB tiesnešu intereses, kā arī Kristaps Konrāds, kura uzdevums būs pārstāvēt BMX tiesnešu intereses.

Sapulces laikā LRF arī fiksēja un ņēma vērā tiesnešu ieteikumus par sava darba uzlabošanu un sacensību organizēšanas līmeņa celšanu.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044