Biedru maksas 2023. gadam

Biedrības «Latvijas Riteņbraukšanas federācija» (LRF)  padomes sēdē tika noteiktas sekojošas 2023. gada sezonas biedru maksas:

  • LRF biedru gada maksu - 100,00 EUR (simts euro un 00 euro centi),
  • LRF jaunu biedru iestāšanās maksa - 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 euro centi)

 

  • Biedru gada maksa jānomaksā līdz 2023. gada 25. martam.

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas rekvizīti maksājumu veikšanai:

Latvijas Riteņbraukšanas federācija

Reģ.Nr. 40008023340

Konta Nr. LV70HABA000140J038044

Norāde: 2023. gada biedru maksa. (Jaunajiem biedriem Biedru iestāšanās maksa). 

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044