Pirms aizpildīt anketu lūdzam iepazīties ar organizatoru nolikumu.
Juridiska organizācija
(ja ir dalības maksas)

1., 2. un 3. kategorijas sacensību rīkotājiem norādīt organizācijas rekvizītus rēķina izrakstīšanai par kalendāro maksu.

Sacensību seriāla rīkotājiem rekvizītus norādīt tikai vienu reizi.

Saskaņā ar SRS noteikumi 2. daļu,
Sacensību organizēšana:
1) organizatoram jāsaņem LRF sacensību organizatora licence;
2) sacensības var organizēt tikai tad, ja tās reģistrētas Latvijas Riteņbraukšanas federācijas Nacionālajā kalendārā.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044