Latvijas Riteņbraukšanas federācija guvusi LSFP atbalstu treneru izglītojošo kursu rīkošanai

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) valde apstiprinājusi LSFP piešķirtā līdzfinansējuma sadali konkursā “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”. Atbalstu guvis arī Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) oktobrī plānotais visu riteņbraukšanas veidu treneru izglītojošais seminārs, kas risināsies divu dienu garumā.

Jau septīto gadu pēc kārtas Latvijas Sporta federāciju padome rīko projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”. Tā mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta speciālistu (treneru) tālākizglītības programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, nodrošinot sporta speciālistiem (treneriem) kvalitatīvas profesionālās pilnveides iespējas.

Uz finansiālu atbalstu tālākizglītības programmu (kvalifikāciju paaugstinošu kursu, semināru) īstenošanai sporta speciālistiem varēja pretendēt Latvijā atzītās sporta federācijas un citas sporta nozarē kompetentās institūcijas.

Starp 25 atbalstu guvušajiem pieteikumiem, ir arī LRF pieteiktais visu riteņbraukšanas veidu treneru divu dienu garais izglītojošais seminārs. Tā rīkošanai LSFP piešķīrusi atbalstu EUR 1875 apmērā.

Kursu norise plānota šī gada 6. un 7. oktobrī. Ja situācija būs labvēlīga, kursi plānoti klātienē. Kursos trenerus izglītos savu jomu profesionāļi – Latvijas Olimpiskās vienības ārsts Jānis Kaupe, “Train2Win” treneris Jānis Mūsiņš un sporta diagnostikas speciālists “Orto klīnikā” Jēkabs Grīnbergs.

Kursi tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru, kas arī sporta speciālistiem izsniegs sertifikātus un akadēmiskās stundas. Pieteikšanās kursiem sāksies septembra mēnesī.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044