Informācija par visu klātienes sacensību atlikšanu līdz 1. jūnijam

Latvijas Riteņbraukšanas federācija, pamatojoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem sporta sacensību rīkošanā, ar mērķi ierobežot vīrusa “Covid – 19” izplatību, vismaz līdz 1. jūnijam atlikusi visu klātienes šosejas, BMX un MTB sacensību (tajā skaitā treniņsacensību) norisi.

1.) Ņemot vērā, ka vismaz līdz 1. jūnijam nav ne mazāko indikāciju sagaidīt klātienes sacensību norisi, visas LRF kalendārā iekļautās riteņbraukšanas veidu sacensības vai oficiālie treniņi, kas bija paredzēti laika posmā no š.g. 12. aprīļa līdz 1. jūnijam ir jāatliek uz vēlāku laiku. Visas LRF kalendārā iekļautās sacensības, kas bija paredzētas līdz 1. jūnijam no kalendāra ir izņemtas.

2.) Par kārtību LRF sacensību kalendāra pārstrādāšanā.  LRF kalendārā veikta vairāk nekā 20 šosejas, BMX un MTB sacensību atlikšana. Mēs ceram, ka situācija valstī uzlabosies un sezonas laikā ierobežojumi publisko pasākumu, tostarp sacensību, rīkošanai tiks atcelti. Tomēr, lai pēc ierobežojumu atcelšanas, sacensību kalendārs iespēju robežās būtu plūstošs, ir svarīgi iezīmēt vairākas prioritātes.

2.1.) BMX sacensību kalendāra pārplānošana tiks izskatīta BMX klubu padomes sēdē, kas plānota 20. aprīlī.

2.2. Šosejas un MTB kalendāra veidošanas prioritāšu secība:

1. Nacionālie čempionāti šosejas (individuālajā un grupas braucienā) MTB Olimpiskajā krosā un MTB maratonā.

2. Latvijas šosejas un MTB nacionālā kausa sacensības. Prioritārā kārtība tiek noteikta pēc sacensībām piešķirtās kategorijas, sākot no 1. – 2. kategorijai. Ņemot vērā lielo pieteikto sacensību skaitu MTB riteņbraukšanā, vienā dienā var notikt vairākas sacensības.

3. Šosejas un MTB sacensības vai oficiālie treniņi, kam piešķirta 3. kategorija. 

LRF vadība uztur kontaktu ar Izglītības un zinātnes ministriju un Slimību kontroles profilakses centru par iespējām drošos apstākļos sākt sacensību sezonu. Arī turpmāk sniegsim informāciju par aktuālo situāciju.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044