BMX

LRF padomes sēdē nolemtais “Par Ivo Lakuča un Kristena Krīgera darbībām ar starta barjeru UEC EK, 11. un 12.posma sacensību laikā”

Šī gada 15.jūlijā LRF saņēma Biedrības "Mārupes BMX klubs", Biedrības “BMX Rīga”, Biedrības “Tukums BMX riteņbraukšanas klubs”, Biedrības "BMX Ādaži", Biedrības “Biedrība “Gulbenes Velo fans”” elektroniski parakstītu Iesniegumu “Par Ivo Lakuča un Kristena Krīgera manipulācijām ar starta barjeru Eiropas riteņbraukšanas savienības Eiropas kausa, 11. un 12.posma sacensību laikā” ar lūgumu izvērtēt notikušo, noskaidrot patiesību, un iesaistīto personu atbildību.

Pēc LRF prezidenta iniciatīvas LRF valde ietvēra šo jautājumu 19.jūlija LRF Padomes sēdes darba kārtībā.

Š.g. 19.jūlija LRF Padomes sēdē uzklausot iesaistīto pušu paskaidrojumus, kā arī iepazīstoties ar Mika Puķīša demonstrētajiem video un audio materiāliem. LRF Padome balsojot Sandim Āķim, Edgaram Dupatam, Ivo Čerbakovam, Mārtiņam Ķeņģim, Linardam Veidem un Uldim Ālītim par, NOLĒMA:

1. atzīt, ka Ivo Lakuča un Kristena Krīgera atrašanās trasē UEC Eiropas kausa BMX riteņbraukšanā 11. un 12. posma laikā pēc oficiālajiem treniņbraucieniem un laikā, kad trase citiem sportistiem un treneriem ir slēgta, nav attaisnojama un, neatkarīgi no šādas rīcības faktiskajām sekām, tā neatbilst fair play principiem sportā;

2. lai pārbaudītu un saņemtu kompetenta neatkarīga eksperta slēdzienu par starta barjeras krišanas ātruma iespējamām izmaiņām (manipulācijām), uzdot A. Ozolam vērsties Starptautiskajā Riteņbraukšanas savienībā ar aicinājumu nozīmēt ekspertu pārbaudes un slēdziena sagatavošanai;

3. atlikt lēmuma pieņemšanu par piemērojamo sodu Ivo Lakučam un Kristenam Krīgeram līdz Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības nozīmētā eksperta slēdziena saņemšanai.

 

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044