BMX

LRF ikgadējā biedru sapulce norisināsies 21. martā

Ar šo informējam par gaidāmo ikgadējo biedrības "Latvijas Riteņbraukšanas federācija" biedru sapulci.Tā norisināsies 2024. gada 21. martā pulksten 15:00 sporta centā “Mežaparks”. Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 11.

Darba kārtība un dokumenti tiks nosūtīti tuvākajā laikā.

Informējam, ka ar balstiesībām biedru sapulcē var piedalīties juridiskās organizācijas pārstāvis ar pārstāvniecības tiesībām, vai pilnvaru, kas no paraksttiesīgās personas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Par dalību biedru sapulcē biedriem ir jāinformē līdz pirmdienas, 18. marta, plkst. 11:00, atbildot uz šo e-pasta adresi. Jānorāda biedra pārstāvja vārds un uzvārds, kā arī pārstāvniecības tiesības (uz statūtu pamata, vai ar pilnvaru)..

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044