Licences pieteikums

Licences dati

Ja kods nav piešķirts, rakstiet NAV
Ja kods nav piešķirts, rakstiet NAV
Katru gadu jauna fotogrāfija! Faila lielums nedrīks pārsniegt 5 Mb. Atļautie faila formāti: jpg,jpeg,png,gif.
Fotogrāfijas netiek apstrādātas un automātiski parādās uz licences - augšuplādēt fotogrāfiju ar skaidri saskatāmu seju (bez cepures, brillēm, utt.), ar vienrāsainu fonu, ar skatu kamerā.
Licences turētājs ir atbildīgs par savas fotogrāfijas atbilstību.

Reģistrācijas informācija

Apdrošināšana

Atļautie formāti: jpg,jpeg,png,gif,pdf

Komanda, Klubs vai Organizācija

Nav obligāti pildāms

Rekvizīti rēķinam

Fiziska persona
Juridiska persona

Rēķina informācija

Noteikumi


Licences tiek aktivizētas Pirmdienās, Trešdienās, Piektdienās - pēc iepriekšējā dienā apmaksātajiem licenču rēķiniem.

  1. Ar šo dokumentu apstiprinu, ka man nav zināmi nekādi iemesli, lai man tiktu atteikta licences izdošana. Es uzņemos nekavējoties atgriezt savu licenci, ja tās darbības laikā būs būtiski mainījušies apstākļi. Šajā gadā neesmu iesniedzis pieteikumu licences iegūšanai citā nacionālajā federācijā vai Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienībā (Union Cycliste Internationale – UCI). Es uzņemos pilnu atbildību par licences pieteikumu un tās izmantošanu.
  2. Ar šo es uzņemos cienīt Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības tā kontinentālo konfederāciju un nacionālo federāciju statūtus un noteikumus. Es apgalvoju ka esmu izlasījis Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības statūtus un noteikumus. Es apņemos sacensību laikā uzvesties godīgi un sportiski. Es apņemos pakļauties pret mani vērstām sankcijām un iesniegt apelācijas sūdzības tikai organizācijās, kuras paredzētas Starptautiskas Riteņbraukšanas Savienības noteikumos. Es apņemos uzskatīt Sporta Arbitrāžas Tiesu (Court of Arbitration for Sport - CAS), par vienīgo kompetento organizāciju visu ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības statūtiem un noteikumiem saistīto apelāciju izskatīšanā. Es apstiprinu, ka Sporta Arbitrāžas Tiesa ir pēdēja instance, tās lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Es uzņemos iesniegt apelācijas, kas saistītas Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības darbību, tikai tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības galvenā mītne. Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas naudas sodus uzņemos apmaksāt viena mēneša laikā no soda uzlikšanas dienas.
  3. Es uzņemos ievērot Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības antidopinga noteikumus, kā arī Pasaules Antidopinga Kodeksa nolikumu un tā starptautiskos standartus, kas ir iekļauti Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības noteikumos, kā arī citu Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības un Pasaules Antidopinga Kodeksa atzītu organizāciju nolikumus.
  4. Apliecinu, ka piekrītu personas datu apstrādei, kura nepieciešama LRF licences saņemšanai.
  5. Apliecinu, ka esmu informēts/ta, ka mana fotogrāfija, vārds, uzvārds būs publiski pieejams vietnē lrf.lv, elektronisko licenču sadaļā.
  6. Apliecinu, ka manas apdrošināšanas polises termiņš ir derīgs līdz 31.12.2023 vai ilgāk.
  7. Lai saņemtu LRF izdotu trenera licenci, trenerim ir jābūt derīgam LSFP sporta speciālista sertifikātam.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044