2021. gada valsts budžeta līdzekļu izlietojums pa ceturkšņiem

Publicējam valsts finanšu līdzekļu izlietojumu 2021. gadā pēc aprīļa, jūnija un septembra mēnešiem. 

Valsts finanšu līdzekļu izlietojums uz 30. aprīli pieejams ŠEIT:

Valsts finanšu līdzekļu izlietojums uz 31. jūniju pieejams ŠEIT:

Valsts finanšu līdzekļu izlietojums uz 30. septembri pieejams ŠEIT:

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044