2017. gada 12. decembra protokols Nr.12

Latvijas Riteņbraukšanas federācija publicē 2017. gada 12. decembra LRF padomes sēdes protokolu Nr 12.  ar tajā izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

 Padomes sēdes protokols atrodams ŠEIT:

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044