2017. gada 20. jūlija ārkārtas sēdes protokols Nr. 7

Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) publicē 2017. gada 20. jūlija padomes sēdes ārkārtas protokolu Nr 7. ar sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Nākmamā LRF padomes sēde izsludināta šī gada 8. augustā. 

 Padomes sēdes protokols atrodams ŠEIT:

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044