Rīgā sekmīgi aizvadīti UCI Nacionālo šosejas riteņbraukšanas komisāru kursi

Četru dienu garumā Rīgā aizvadīti UCI Nacionālo šosejas riteņbraukšanas komisāru kursi. Tajos piedalījās 18 komisāri no dažādām Eiropas valstīm. Kursos piedalījās un eksāmenu kārtoja arī trīs Latvijas tiesneši.

Šāda līmeņa šosejas riteņbraukšanas komisāru kursi Latvijā notika pirmo reizi. To mērķis bija sagatavot topošos UCI Nacionālos komisārus eksāmenam, kas norisinājās kursu noslēdzošajā dienā. Tiesneši no dažādām Eiropas valstīm aizvadīja ļoti piesātinātas un intensīvas dienas, kurās apguva kā teorētiskās, tā praktiskās zināšanas.

Latvija bija pārstāvēta ar trīs tiesnešiem. Dalību ņēma – Didzis Zālītis, Madara Ansone un Kārlis Berlands. Visi trīs ir iesaistīti dažādu Latvijas šosejas riteņbraukšanas sacensību tiesāšanā. Dalība kursos bija ar skaidru mērķi pilnveidot un attīstīt savu kvalifikāciju, kā arī veikt soli pretim UCI komisāra statusam. Pēc eksāmena kārtošanas vairāk nekā mēnesi notiks rezultātu apkopošana.

Latvijas Riteņbraukšanas federācija izsaka īpašu pateicību LRF tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam Vladislavam Sokolovam par veikto nozīmīgo darbu šāda līmeņa pasākuma uzņemšanā Latvijā.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044