Trīs Latvijas šosejas riteņbraukšanas tiesneši ieguvuši UCI Elites Nacionālo komisāru kvalifikāciju

Kļuvis zināms, ka uzreiz trīs Latvijas jaunajiem šosejas riteņbraukšanas sacensību tiesnešiem – Didzim Zālītim, Kārlim Berlandam un Madarai Ansonei – ir izdevies sekmīgi nokārtot Rīgā notikušo UCI Elites Nacionālo komisāru eksāmenus.

UCI Elites Nacionālo komisāru kursi un tiem sekojošs eksāmens Rīgā norisinājās janvāra beigās. Četru dienu garumā 18 tiesneši no dažādām Eiropas valstīm, tostarp Latvijas, apguva ļoti intensīvu apmācību kursu, kurā netrūka ne teorētisko, ne praktisko nodarbību par dažādām tēmām.

Mūsu valsti kursos pārstāvēja – Didzis Zālītis, Kārlis Berlands un Madara Ansone. Visi trīs jau iepriekš ir veikuši tiesnešu, vai tiesnešu palīgu funkcijas Latvijas un Baltijas mēroga sacensībās. Didzis Zālītis pieredzi ieguvis arī UCI līmeņa sacensībās. Pozitīvi, ka apjomīgo eksāmenu nokārtoja visi trīs mūsu tiesneši, kļūstot par pilnvērtīgiem UCI Elites Nacionālajiem komisāriem.

Nākamais iegūstamais līmenis jau ir UCI komisāra statuss. Līdz tam mūsu tiesnešiem vēl jāpapildina praktiskās zināšanas dažāda līmeņa sacensību tiesāšanā. Šobrīd vienīgā aktīvā UCI kategorijas tiesnese Latvijas riteņbraukšanā ir Elita Grašiņa. Tikmēr UCI Elites Nacionālā komisāra statusu spējuši iegūt arī – BMX tiesnesis Kristaps Konrāds un MTB riteņbraukšanas tiesnesis Māris Krūze.

Ļoti nozīmīgu ieguldījumu tiesnešu sektora attīstībā Latvijā veic Vladislavs Sokolovs.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044