LRF un MSĢ vadības pārrunā aktualitātes un nākotnes izaicinājumus

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas padomes loceklis Linards Veide un Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītājs Sergejs Čevers pārrunājuši riteņbraukšanas nodaļas attīstības iespējas skolā un uzsvēruši šosejas riteņbraukšanas Olimpiskās Akadēmijas projekta realizēšanas nozīmību tieši Murjāņos.

Šosejas riteņbraukšanas nodaļa Murjāņu sporta ģimnāzijā darbojas jau no skolas pirmsākumiem. (No1972.g.) Dažādos laika posmos MSĢ audzēkņi vai skolas absolventi priecējuši ar lielām starptautiskajām uzvarām un godalgām. Jāizceļ Daiņa Ozola izcīnītā bronzas medaļa Barselonas Olimpiskajās spēlēs, kā arī Eiropas un Pasaules čempionātu godalgas šosejas un treka riteņbraukšanā  

Arī divi no trijiem šī brīža vadošajiem Latvijas riteņbraucējiem – Krists Neilands un Emīls Liepiņš – sportiskās gaitas slīpējuši MSĢ treneru Ernesta Pūces un Jāņa Veides vadībā. Būtiski, ka abi sportisti ir arī kandidāti uz dalību Tokijas Olimpiskajās spēlēs.

Šobrīd MSĢ treneru – Jāņa Veides, Mārtiņa Trautmaņa un Anša Brēmaņa – vadībā riteņbraukšanas nodaļā trenējās kopumā 20 audzēkņi. Lai arī ilgstošu laika periodu treniņu apstākļi riteņbraucējiem Murjāņos nav bijuši no labākajiem, tomēr pēdējos gadus tieši Sergeja Čevera vadībā situācija skolā ir sākusi uzlaboties. Treniņu un sacensību vajadzībām iegādātas jauna transporta vienība, pakāpeniski tiek uzlabota bāzes vieta, kur gan vēl nepieciešami uzlabojumi. Ir saņemts arī būtisks atbalsts no privātajiem atbalstītājiem tieši treniņu procesa kvalitātes uzlabošanā.

Ar mērķi pārrunāt līdzšinējo sadarbību un ieskicētu kopējos nākotnes izaicinājumus, LRF padomes loceklis Linards Veide ticies ar MSĢ direktora vietas pienākumu izpildītāju Sergeju Čeveru. Sarunas laikā Sergejs Čevers informēja par paveikto skolas attīstībā, tostarp riteņbraukšanas nodaļas materiāli tehniskās bāzes attīstīšanā, mūsdienīgas funkcionālo spēju un sirds kardiogrammu pārbaudes iekārtu iegādes plāniem un papildu atbalstu ārzemju komandējumu organizēšanā, ļaujot MSĢ audzēkņiem startēt starptautiskās sacensībās.

Čevers arī ieskicēja nākotnes izaicinājumus, starp tiem minot fizioterapeitu piesaisti un mērķi uzlabot ikdienas apstākļus līdz tādam līmenim, ka skolā gribētu mācīties un trenētos visi labākie sava vecuma izlases sportisti, tādejādi paceļot atlases kritēriju latiņu.

Tika pārrunāts arī jautājums par šosejas riteņbraukšanas jaunatnes Olimpiskās Akadēmijas iespējamo realizēšanu MSĢ. LRF kā labāko iespējamo variantu akadēmijas izveidei šosejas riteņbraukšanā redz tieši MSĢ, kur koncentrēti jaunie riteņbraukšanas talanti no Latvijas reģioniem un Rīgas, nodrošināta materiāli tehniskā bāze nepārtrauktam treniņu procesam un Akadēmijas sniegtais atbalsts ļautu būtiski uzlabot treniņu procesu, pielāgojot to pašām jaunākajām treniņu metodēm un apmācot ne tikai MSĢ, bet arī citus trenerus šo metožu izmantošanā.

Linards Veide akcentēja LRF iesaisti treneru un tiesnešu izglītības veicināšanā. Šogad tiks turpināti UCI līmeņa treneru kursi. Gaidāmi arī citi izglītojoši pasākumi, kur mērķis ir palielināt treneru zināšanu krājumu. Veide arī norādīja, ka LRF ir pieteikusies UCI solidaritātes programmai par šosejas velosipēdu un ekipējuma saņemšanu no UCI, kas ļaus atbalstīt labākos MSĢ audzēkņus, nodrošinot tiem nepieciešamo inventāru.

Abas puses bija vienisprātis par to, kas darāms, lai radītu iespējas MSĢ audzēkņiem progresēt jau jaunatnes vecumā, tādejādi samazinot laiku, kas nepieciešams, lai pārietu uz pieaugušo vecumu. LRF atzinīgi vērtē direktora pienākumu izpildītāja Sergeja Čevera iesākto darbu un, redzot vienādu izpratni par nepieciešamo nākotnē.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044