Pirkt apdrošināšanas polisi

Ar apdrošināšanas Piedāvājumu un noteikumiem var iepazīties šeit

Pirms polises noslēgšanas lūdzam iepazīties ar Apdrošināšanas produktu informācijas dokumentu (IPID).

Compensa logo

Apdrošināšanas polise stājas spēkā nākamajā dienā pēc rēķina apmaksas.

LRF logo

KONTAKTI

Latvijas Riteņbraukšanas Federācija
Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga LV -1014
Tālr./fakss: 67540605
Reģistrācijas numurs: 40008023340
Banka: A/S «Swedbank», konts LV70HABA000140J038044